Voorwaarden voor Niet goed, geld terug garantie

Het verloop, de doelstellingen en de vorm van elke opleidingsdag wordt vooraf goed besproken met de opdrachtgever.
Wanneer 60 % van de evaluatieformulieren een lager cijfer dan 7/10 aangeeft zal die dag niet gefactureerd worden.

Volgende prestaties zullen altijd aangerekend worden: