Communicatie

Alles is communicatie. U heeft steeds een effect op de ander. De vraag is net hoe we dit positief kunnen be´nvloeden. Hoe vermijden we conflicten, hoe komen we ondubbelzinnig, helder en krachtig over ? Hoe overtuigen en be´nvloeden we de ander? Op een respectvolle en eerlijke manier...?

Via bruikbare en realistische concepten bouwen we een inter- actieve training op. Met veel oefenmomenten en met focus op de praktische toepasbaarheid gaan we na hoe we met impact kunnen communiceren.